Klubnyheder

Generalforsamling 2021

11.05.2021

Det er nu blevet muligt at  afholde den årlige generalforsamling, som i år finder sted onsddag d. 26. maj kl 19.30 i klubhuset. Bak op om din klub ved at møde op og høre om året der er gået.


Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:

  •  Valg af dirigent
  •  Beretninger
  •  Aflæggelse af det reviderede regnskab
  •  Forelæggelse af det kommende budget
  •  Indkomne forslag
  •  Valg af formand samt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  •  Valg af revisor
  •  Eventuelt


Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse fremsendes senest 7 dage inden til klubbens bestyrelse (sendes til post@hif-atletik.dk).


Kunne du måske have lyst til at stille op til bestyrelsen, men gerne vil vide lidt mere om arbejdet først. Så hiv fat i et af nuværende bestyrelsesmedlemmer for at høre mere.


Klubnyheder