Generalforsamling 2023

10. februar 2023, 09.06

Kære alle, 

så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling. Vi vil som altid opfordre alle med interesse for klubben i at møde op, så vi kan få en god dialog.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Helsingør IF Atletik

Mandag den 27. februar kl. 19.30 i klubhuset, Egevænget 6


Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 


  1.  Valg af dirigent
  2.  Beretninger
  3.  Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4.  Forelæggelse af det kommende budget
  5.  Indkomne forslag (sendes senest en uge før til post@hif-atletik.dk)
  6.  Valg af til bestyrelsen

Formand: Christine Redestam, på valg, modtager genvalg

Kasserer: Viggo Svenningsen, ikke på valg i år

Bestyrelsesmedlem Carsten Panduro, på valg, modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Anders Jensen, på valg, modtager genvalg

Der er en ledig plads i bestyrelsen ligesom der også mangler to suppleanter. 


7. Valg af revisor, ny revisor skal vælges

8.  EventueltVenlig hilsen Bestyrelsen